Нэр: Ж.Хишигжаргал
Төгссөн сургууль: Ёкохамагийн Их Сургууль
Төгссөн Огноо: 1997
Төгссөн чиглэл: Маркетинг
Ажлын газар: Коннект ХХК, Монгол Японы төв, Монголын КАИЗЭН холбоо
Албан тушаал: Ерөнхий захирал, Үндэсний сургагч багш, Холбооны дэд ерөнхийлөгч

Нэр: С.Лхамчимэг
Төгссөн сургууль: Киотогийн Их Сургууль
Төгссөн Огноо: 2005 , 2007
Төгссөн чиглэл: Эдийн засаг
Ажлын газар: ЖАЙКА
Албан тушаал: Төслийн туслах ажилтан

Нэр: М.Долгормаа
Төгссөн сургууль: Хоккаидогийн Их Сургууль
Төгссөн Огноо: 2020
Төгссөн чиглэл: Хөдөө аж ахуйн био-системийн инженер
Ажлын газар: ҮХХ
Албан тушаал: Агент