Сургалт: Дэлгүүрийн удирдлага сургалт

 

Монгол-Японы Төв дээр нэгэн сонирхолтой бизнесийн сургалт болох гэж байгаа юм байна. 10 сарын 23-наас 11 сарын 8-ны хооронд Япон улсаас урилгаар ирэх Үэхигаши багш Дэлгүүрийн удирдлага сэдвээр дараах сургалтуудыг заах гэж байна. Дэлгэрэнгүйг доорхи холбоосуудаас харна уу.

 

1.Нээлттэй сургалт (10 сарын 29):

https://www.facebook.com/mongoliajapancenter.business/photos/a.470275479764199.1073741829.468075466650867/604583249666754/?type=3&theater

 

2. Мэргэжлийн сургалт (11 сарын 1-5 хооронд):

https://www.facebook.com/mongoliajapancenter.business/photos/a.470275479764199.1073741829.468075466650867/604625819662497/?type=3&theater

 

3. Байгууллагын сургалт:

https://www.facebook.com/mongoliajapancenter.business/photos/a.470275479764199.1073741829.468075466650867/605155126276233/?type=3&theater